Winst uit onderneming

13 december 2021

Winst is natuurlijk waar het allemaal om draait, als je zelfstandig ondernemer bent. Maar, hoe weet je nu precies hoeveel geld je overhoudt om te kunnen besteden? En wat is winst uit onderneming, of winst belasting? In dit artikel leggen we je uit hoe dat zit.

Wat is winst?

Winst is het verschil tussen de omzet en de kosten die gemaakt zijn om aan de omzet over een bepaalde periode te behalen. Om de bruto winst te kunnen berekenen, moet eerst gekeken worden wat de omzet over de betreffende periode is geweest. Daarvoor tel je alles op wat er in die periode is ontvangen.

Daarna bereken je wat je hebt uitgegeven om de producten die je hebt verkocht in te kopen. Het verschil tussen die bedragen is de bruto winst. Tenminste, als het verschil tussen het bedrag van de omzet en de inkoopkosten een positief bedrag is. Als het een negatief bedrag is, is er sprake van verlies.

Kosten:

  • Huisvestingskosten (huur of hypotheek)
  • Verkoopkosten
  • Overige kosten

Verschil tussen bruto en netto winst

verschil bruto netto winst

Zoals hierboven al beschreven, is de bruto winst van een bedrijf het verschil tussen de omzet en de inkoopkosten van de betreffende producten over een bepaalde periode.

Om te weten te komen of er onder aan de streep sprake is van een positief bedrijfsresultaat -of er dus echt winst is gemaakt- moet de netto winst berekend worden.

Van het bedrag van de bruto winst worden dan alle bedrijfskosten gerelateerd aan de behaalde omzet nog eens afgetrokken. Als de uitkomst hiervan positief is, spreken we van winst. Is de uitkomst van de berekening negatief, dan hebben we te maken met verlies.

Het bedrag van de netto winst is het bedrag dat wordt gebruikt voor de winstbelasting en wordt bedrijfsresultaat genoemd.

Winst berekenen

Bruto winst berekenen

Om de bruto winst te berekenen kan de volgende formule worden gebruikt:

Bruto winst = omzet – inkoopwaarde

Voorbeeld: 

Er worden 10 fietsen ingekocht à €100,00

De fietsen worden verkocht voor €200,00 per stuk.

Totaal omzet =    10 x €200,00 = €2.000,00

Af: inkoopwaarde:   10 x €100,00 = €1.000,00

Bruto winst: €2.000,00 – €1.000,00 = € 1.000,00

Netto winst berekenen

Door de netto winst te berekenen, weet je wat de winst uit de onderneming is. Als dit een positief bedrag is, moet je hier winstbelasting over betalen. Voor ZZP’ers is dit het bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

De berekening van de netto winst is de bruto winst minus alle kosten die gemaakt zijn voor de gerealiseerde omzet.

Dus, bruto winst minus:

  • Huisvestingskosten (huur of hypotheek)
  • Verkoopkosten
  • Overige kosten

Voorbeeld:

Omzet: 10 fietsen à €200,00

Inkoop: 10 fietsen à €100,00

Bruto winst: €1.000,00

Huisvesting €500,00

Verkoopkosten € 100,00

Overige kosten € 100,00

Netto winst €300,00

Wat doe ik met de winst?

doen met winst

Regeren is vooruitzien. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de cijfers. Zo kan je bij voorbaat al bepalen wat je met de winst van het bedrijf gaat doen. Mogelijk kan je zo voorkomen dat de fiscus met een onnodig groot gedeelte van de winst gaat strijken.

Goede raad:

  1. Maak optimaal gebruik van alle aftrekposten. Consulteer daarvoor bijvoorbeeld een belastingadviseur of boekhouder.
  2. Geef jezelf een vast salaris. ZZP’ers kunnen in principe alles opmaken, maar het is verstandig om nog een appeltje voor de dorst te bewaren.
  3. Maak gebruik van de regeling voor oudedagreserve. Er zijn bepaalde regelingen om dat onbelast te kunnen doen.
  4. Investeer in noodzakelijke opleidingen, apparatuur, software, etc.

@bassmeetsmji

Bas Smeets

CEO & Impact coach
Bas Smeets is de CEO en oprichter van Maak Jouw Impact. Sinds 2010 helpen zijn team en hij zelfbewuste professionals hun échte passie te vinden en om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf als dienstverlenend- of kennisondernemer via de Identity Driven Entrepreneurship (IDE) Methode.

Dit zegt de community

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nu Populair.

Stress door werk
Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen en oorzaken herkennen. Dan kun op tijd ingrijpen en een burn-out...

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen...

Ongelukkig op werk
Ongelukkig op werk

Voor veel mensen is maandag niet de meest favoriete dag. Maar wat als je op zondagavond niet kan slapen en op maandagochtend met tegenzin opstaat, omdat je weer naar je werk moet? Ongeveer 1 op de drie mensen is ongelukkig op werk. In dit artikel lees je over 7...

Passie

Ongelukkig op werk

Voor veel mensen is maandag niet de meest favoriete dag. Maar wat als je op zondagavond niet kan slapen en op maandagochtend met tegenzin opstaat, omdat je weer naar je werk moet? Ongeveer 1 op de...

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten
Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel voldoening en vervulling. Als coach kun je bijdragen aan de persoonlijke...

Ondernemen

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel...

Pin It on Pinterest

Share This