door Bas

Geschreven op 13 december 2021

Winst is natuurlijk waar het allemaal om draait, als je zelfstandig ondernemer bent. Maar, hoe weet je nu precies hoeveel geld je overhoudt om te kunnen besteden? En wat is winst uit onderneming, of winst belasting? In dit artikel leggen we je uit hoe dat zit.

Wat is winst?

Winst is het verschil tussen de omzet en de kosten die gemaakt zijn om aan de omzet over een bepaalde periode te behalen. Om de bruto winst te kunnen berekenen, moet eerst gekeken worden wat de omzet over de betreffende periode is geweest. Daarvoor tel je alles op wat er in die periode is ontvangen.

Daarna bereken je wat je hebt uitgegeven om de producten die je hebt verkocht in te kopen. Het verschil tussen die bedragen is de bruto winst. Tenminste, als het verschil tussen het bedrag van de omzet en de inkoopkosten een positief bedrag is. Als het een negatief bedrag is, is er sprake van verlies.

Kosten:

  • Huisvestingskosten (huur of hypotheek)
  • Verkoopkosten
  • Overige kosten

Verschil tussen bruto en netto winst

verschil bruto netto winst

Zoals hierboven al beschreven, is de bruto winst van een bedrijf het verschil tussen de omzet en de inkoopkosten van de betreffende producten over een bepaalde periode.

Om te weten te komen of er onder aan de streep sprake is van een positief bedrijfsresultaat -of er dus echt winst is gemaakt- moet de netto winst berekend worden.

Van het bedrag van de bruto winst worden dan alle bedrijfskosten gerelateerd aan de behaalde omzet nog eens afgetrokken. Als de uitkomst hiervan positief is, spreken we van winst. Is de uitkomst van de berekening negatief, dan hebben we te maken met verlies.

Het bedrag van de netto winst is het bedrag dat wordt gebruikt voor de winstbelasting en wordt bedrijfsresultaat genoemd.

Winst berekenen

Bruto winst berekenen

Om de bruto winst te berekenen kan de volgende formule worden gebruikt:

Bruto winst = omzet – inkoopwaarde

Voorbeeld: 

Er worden 10 fietsen ingekocht à €100,00

De fietsen worden verkocht voor €200,00 per stuk.

Totaal omzet =    10 x €200,00 = €2.000,00

Af: inkoopwaarde:   10 x €100,00 = €1.000,00

Bruto winst: €2.000,00 – €1.000,00 = € 1.000,00

Netto winst berekenen

Door de netto winst te berekenen, weet je wat de winst uit de onderneming is. Als dit een positief bedrag is, moet je hier winstbelasting over betalen. Voor ZZP’ers is dit het bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

De berekening van de netto winst is de bruto winst minus alle kosten die gemaakt zijn voor de gerealiseerde omzet.

Dus, bruto winst minus:

  • Huisvestingskosten (huur of hypotheek)
  • Verkoopkosten
  • Overige kosten

Voorbeeld:

Omzet: 10 fietsen à €200,00

Inkoop: 10 fietsen à €100,00

Bruto winst: €1.000,00

Huisvesting €500,00

Verkoopkosten € 100,00

Overige kosten € 100,00

Netto winst €300,00

Wat doe ik met de winst?

doen met winst

Regeren is vooruitzien. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de cijfers. Zo kan je bij voorbaat al bepalen wat je met de winst van het bedrijf gaat doen. Mogelijk kan je zo voorkomen dat de fiscus met een onnodig groot gedeelte van de winst gaat strijken.

Goede raad:

  1. Maak optimaal gebruik van alle aftrekposten. Consulteer daarvoor bijvoorbeeld een belastingadviseur of boekhouder.
  2. Geef jezelf een vast salaris. ZZP’ers kunnen in principe alles opmaken, maar het is verstandig om nog een appeltje voor de dorst te bewaren.
  3. Maak gebruik van de regeling voor oudedagreserve. Er zijn bepaalde regelingen om dat onbelast te kunnen doen.
  4. Investeer in noodzakelijke opleidingen, apparatuur, software, etc.

Ook voor jou

Kennisbank

Referenties

Het opvragen van referenties is steeds vaker onderdeel van...

Lees meer...

door Bas Smeets op 20 februari 2022

Ondernemen

Voor jezelf beginnen vanuit huis in 5 stappen

Ben je van plan om voor jezelf te beginnen vanuit huis, maar twijfel je of dit...

Lees meer...

door Bas Smeets op 14 februari 2022

Kennisbank

Nieuwe uitdaging

Een andere baan, een nieuwe studie of werken in het buitenland. Het zijn...

Lees meer...

door Bas Smeets op 12 februari 2022

Pin It on Pinterest

Share This