Kleine ondernemersregeling

23 oktober 2022

Ben je als (beginnend) ondernemer of zzp’er btw-plichtig en heb je een lage omzet? Dan heb je waarschijnlijk recht op de kleineondernemersregeling (de KOR). Als je gebruikmaakt van de KOR, dan hoef je geen btw meer af te dragen. Bekijk alle voorwaarden, voordelen en nadelen van de kleineondernemersregeling. Mis ze niet!

Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?

De kleineondernemersregeling KOR betekent dus kort gezegd: btw vrijstelling voor kleine ondernemingen. Het wordt ook wel de kleine zelfstandigen regeling genoemd. De KOR stelt bepaalde zelfstandigen die nog niet zoveel omzet draaien vrij van btw. ‘Kleine’ ondernemers hoeven namelijk in sommige gevallen geen btw meer te betalen en dat scheelt een hoop administratieve verplichtingen!

Je hoeft dan ook geen aangifte omzetbelasting meer te doen. Je kunt hiervoor kiezen als je een maximale omzet hebt van € 20.000. Deelname aan de KOR geldt voor een periode van minimaal 3 jaar of zolang de omzet per kalenderjaar dus niet boven de € 20.000 (ex. btw) uitkomt.

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling?

Normaal gesproken bereken je als ondernemer btw over de producten en diensten die je levert, tenzij het om een dienst gaat die vrijgesteld is van btw. Vervolgens doe je elke maand, elk kwartaal of elk jaar btw-aangifte.

Maar als je kiest voor de kleineondernemersregeling, hoeft dat niet. Als je omzet over een heel jaar 20.000 euro of lager is, kun je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling KOR. De KOR betekent dus kort gezegd: vrijstelling btw voor kleine ondernemingen. Je hoort ondernemers ook wel praten over de kleine zelfstandigen regeling. 

Let op: Je moet nog wel gewoon aangifte doen voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Er is een belangrijk verschil tussen de aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting.

De btw-aangifte is voor omzetbelasting, maar je moet als zelfstandig ondernemer altijd je inkomsten opgeven tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Doe je dit niet op tijd, dan kun je hier een fikse boete voor krijgen van de Belastingdienst.

De kleineondernemersregeling is niet een verplichte regeling, je kan zelf kiezen of je hier wel of niet aan meedoet! 

De nieuwe KOR regeling aangepast

KOR

De huidige KOR is per 1 januari 2020 ingegaan. Vandaar dat men het ook wel heeft over de KOR 2020, of de nieuwe KOR regeling. Maar vóór 2020 was er ook al de oude KOR, die er heel anders uitzag. In die tijd kon je gebruikmaken van de KOR als:

 • Je ondernemer voor de btw was
 • Je in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw moest betalen
 • Je een eenmanszaak had of onderdeel uitmaakte van een maatschap of vof (rechtspersonen zoals een bv konden hier dus niet gebruik van maken, dit kan in de nieuwe KOR wel)
 • De onderneming gevestigd was in Nederland.

In de oude KOR had je recht op belastingvermindering en moest je deze zelf verrekenen in de btw-aangifte. 

Veel ondernemers vragen zich af: heeft de Kleineondernemersregeling ook invloed op de inkomstenbelasting? Dat is met de nieuwe regeling niet meer het geval. Bij de oude regeling ontving je nog btw en gaf je dat als inkomen op. De nieuwe KOR is een vrijstelling dus reken je geen btw meer. Dat hoef je dus niet meer op te geven. 

Waarom kiezen voor de KOR?

De KOR is gericht op het beperken van de btw-administratie. Voor je particuliere klanten levert de KOR ook een prijsvoordeel op in vergelijking met concurrenten die wel een btw percentage berekenen over de omzet. Maar voordat je enthousiast je aanvraag indient, er zijn ook mogelijke nadelen.

Voor- en nadelen kleine ondernemersregeling

Hieronder vind je de voor- en nadelen van de KOR op een rijtje. Ga voor jezelf goed na of de KOR interessant is voor jou (of niet).

btw vrijstelling

Voordelen

 1. Je hoeft geen btw-aangiften meer te doen en je wordt vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen
 2. Ook vervallen de facturen als bewijslast voor de omzetbelasting maar als je zakelijke klanten hebt moet je daarvoor nog wel een factuur maken. Over het totaalbedrag reken je geen btw maar kun je melden dat deze is vrijgesteld van btw. Eventueel kun je los noemen dat het btw-bedrag dus nul euro is
 3. Voor je particuliere klanten levert de KOR een prijsvoordeel op in vergelijking met concurrenten die wel btw afdragen. Jouw tarief is exclusief btw waardoor je een scherpere prijs hebt voor particuliere klanten.

Nadelen

 1. Minder administratie is fijn, al moet je wel nog een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kan de KOR financieel nadelig uitpakken omdat er ook voordelen vervallen bij de kleineondernemersregeling
 2. Zodra je boven de omzetgrens van 20.000 euro komt ben je weer btw plichtig over je omzet. Dat is niet alleen onhandig voor je eigen administratie, en moet je dus weer btw aangiftes doen, maar ook omdat je dan opeens andere bedragen aan je klanten berekent
 3. Je zakelijke klanten kunnen geen btw verrekenen
 4. Je kunt niet zomaar tussentijds stoppen met de KOR. Ook niet als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken. Je maakt in principe minimaal drie jaar lang gebruik van de kleineondernemersregeling zolang jouw omzet minder dan € 20.000 is per kalenderjaar.
 5. Je kunt geen btw terugvragen aan de Belastingdienst
 6. Btw over investeringen en zakelijke kosten kun je niet aftrekken

De kleineondernemersregeling hoeft dus niet altijd voordelig te zijn: bijvoorbeeld als je nu ieder jaar btw terugkrijgt van de Belastingdienst. Als jij in een kalenderjaar bijna geen omzet maakt maar wel veel investeringen doet, kan het voor jou negatief uitpakken omdat je de btw over gemaakte kosten ook niet kunt terugvragen.

4 tips om te bepalen of de KOR wel of niet handig is voor jou

check ondernemersregeling

Krijg jij als ondernemer jaarlijks btw terug? Moet er de komende tijd veel worden geïnvesteerd? Heb jij voornamelijk particuliere of zakelijke klanten? Al deze factoren kunnen ertoe leiden dat twee ondernemers met een vergelijkbare onderneming en omzet uiteindelijk tóch een andere keuze maken. Doorloop daarom deze 4 tips om te checken of jij gebruik moet maken van de KOR. 

Tip 1 – Check of de regeling geldt voor jouw situatie.

Op de website van de belastingdienst vind je een gemakkelijke tool hiervoor.

Tip 2 – Zet alle financiële voor- en nadelen op een rij.

Maak een inschatting of je de komende jaren btw moet betalen. Als je jaarlijks btw terugkrijgt, lijkt deelname aan de KOR in eerste instantie financieel nadelig. Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met besparingen, zoals de tijd en/of kosten voor het doen van de btw-aangifte.

Tip 3 – Welke invloed heeft deelname aan de KOR op jouw klanten

Particuliere klanten kunnen vaak geen btw aftrekken. De berekende btw op een factuur verhoogt de prijs voor hen. Als je vooral particuliere klanten hebt, kan dat reden zijn om deel te nemen aan de KOR, omdat je dan geen btw in rekening hoeft te brengen.

Tip 4 – Schat jouw financiële situatie over 3 jaar in

Als je kiest voor de vernieuwde KOR doe je mee voor een periode van minimaal 3 jaar. Dat betekent dat je 3 jaar geen btw meer in rekening brengt, maar ook geen btw mag aftrekken van zakelijke kosten en investeringen. Als je van plan bent de komende tijd zakelijke investeringen te doen, kan dat reden zijn om vooralsnog niet deel te nemen aan de KOR.

Twijfel je nog? Dan is het altijd handig om te overleggen met een financieel adviseur. Die kan inzichtelijk maken wat de KOR jou oplevert of juist kost. Soms kost het een een beetje geld, maar levert het je veel tijdwinst en vereenvoudigingen op. De KOR is een vrijwillige regeling waar je alleen gebruik van moet maken als het je goed uitkomt.

De KOR aanvragen

Je onderneming krijgt de kleine ondernemersregeling niet vanzelf maar je moet je hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Je kunt de Kleineondernemersregeling aanvragen in 5 stappen:

 1. Bepaal vanaf wanneer je gebruik wilt maken van de KOR en wees op tijd. Het advies is om minimaal 6 weken voor de ingangsdatum de aanvraag in te dienen.
 2. Download en print het formulier van de website van de Belastingdienst
 3. Zoek je juiste btw-nummer op. Het gaat hier om je omzetbelastingnummer en niet om je btw-id
 4. Onderteken het formulier en stuur het op
 5. Houd je brievenbus in de gaten, je ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht van de Belastingdienst!

Als je onderneming is geaccepteerd voor de KOR regeling geldt dat voor een periode van minimaal drie jaar. Je kunt je hiervoor niet tussentijds afmelden tenzij je omzet boven de 20.000 euro komt. Dan ben je verplicht om jezelf af te melden en moet je ook weer btw-aangifte doen.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

voorwaarden kor

 Je komt voor de kleine ondernemersregeling in aanmerking wanneer:

 1. je een btw-ondernemer bent
 2. je omzet maximaal € 20.000 per kalenderjaar is. Achteraf moet je het kunnen bewijzen met je financiële administratie
 3. De bedragen om voor de KOR in aanmerking te komen zijn per kalenderjaar. Het gaat om de omzet die je factureert tussen 1 januari en 31 december. Je hebt hier dus veel invloed op. Verwacht je net aan aan deze regels te voldoen? Dan kun je de vrijstelling vaak beter niet aanvragen omdat je met een beetje groei volgend jaar toch boven de omzetgrens uitkomt
 4. je onderneming is gevestigd in Nederland (of hier een vaste inrichting hebt).
 5. Je maakt in principe minimaal drie jaar lang gebruik van de kleineondernemersregeling, tenzij je in een kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet draait. Dit moet je direct doorgeven. Je kunt dus niet zomaar tussentijds stoppen met de KOR. Ook niet als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken.

De meeste omzet telt mee voor de gestelde € 20.000 omzetgrens. Het gaat hier om alle uit Nederland afkomstige geleverde goederen en diensten die normaliter belast zijn met btw. Hierbij speelt het geen rol welk btw-tarief hierop van toepassing is. Is de heffing vanbtw verlegd naar een afnemer? Dan telt deze omzet ook gewoon mee voor de omzetgrens van de nieuwe KOR regeling.

De KOR regeling is voor alle ondernemingsvormen mogelijk. Naast kleine ondernemers met een eenmanszaak of vof kun je er dus ook gebruik van maken met een bv, stichting of vereniging.

Andere opties voor de kleine nederlandse ondernemer

De kleine ondernemersregeling is een belastingvoordeel en er gelden bij de inkomstenbelasting ook een aantal fiscale voordelen voor (startende) ondernemers. Of je dus nu wel of niet voor de KOR regeling kiest, het is dus wel zinvol om ook eens naar deze aftrekposten te kijken:

 • Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt. Als je voldoet aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren als ondernemer) mag je jaarlijks een bedrag van je winst aftrekken. 

 • Startersaftrek

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (€ 2.123) van hun winst aftrekken.

 • Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2011 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. De vrijstelling is vastgesteld op 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. 

 • Klein­scha­lig­heids­in­ves­te­rings­af­trek (KIA)

De fiscus houdt tot bepaalde hoogte rekening met het feit dat je moet investeren. Als je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

ps: Heb je nog geen goed boekhoudpakket? Probeer dan e-boekhouden eens. Je krijgt 15 maanden gratis via deze link!

@bassmeetsmji

Bas Smeets

CEO & Impact coach
Bas Smeets is de CEO en oprichter van Maak Jouw Impact. Sinds 2010 helpen zijn team en hij zelfbewuste professionals hun échte passie te vinden en om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf als dienstverlenend- of kennisondernemer via de Identity Driven Entrepreneurship (IDE) Methode.

Dit zegt de community

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nu Populair.

Stress door werk
Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen en oorzaken herkennen. Dan kun op tijd ingrijpen en een burn-out...

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen...

Ongelukkig op werk
Ongelukkig op werk

Voor veel mensen is maandag niet de meest favoriete dag. Maar wat als je op zondagavond niet kan slapen en op maandagochtend met tegenzin opstaat, omdat je weer naar je werk moet? Ongeveer 1 op de drie mensen is ongelukkig op werk. In dit artikel lees je over 7...

Passie

Ongelukkig op werk

Voor veel mensen is maandag niet de meest favoriete dag. Maar wat als je op zondagavond niet kan slapen en op maandagochtend met tegenzin opstaat, omdat je weer naar je werk moet? Ongeveer 1 op de...

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten
Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel voldoening en vervulling. Als coach kun je bijdragen aan de persoonlijke...

Ondernemen

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel...

Pin It on Pinterest

Share This