Maak Jouw Impact

Omgaan met weerstand: 8 tips om jou te helpen

21 januari 2021

Je doet je best om een belangrijke verandering door te voeren. Je wil het werk voor iedereen wat makkelijker maken, maar niemand snapt het. Keer op keer loop je tegen een muur van weerstand op. Omgaan met weerstand, hoe doe je dat?

Het is vervelend, demotiverend en kost veel energie. Met de 8 tips uit dit artikel leer je omgaan met verschillende vormen van weerstand.

Inhoudsopgave omgaan met weerstand

  1. Het ontstaan van weerstand
  2. Situaties die weerstand opwekken
  3. Het herkennen van weerstand
  4. Valkuilen omgaan met weerstand
  5. 8 Tips: Hoe reageer je op weerstand van anderen

Het ontstaan van weerstand

Weerstand ontstaat in nieuwe situaties. Het is tegen onze natuur om buiten onze comfort zone te treden. Dat leidt tot onzekerheid.

Weerstand is een verzet tegen verandering. Je ziet het wanneer deze verandering te snel gebeurt of niet duidelijk is.

Omgaan met weerstand is ook moeilijk wanneer je geen begrip toont voor de ander en hen te veel onder druk zet. Dat maakt de weerstand groter. 

Situaties die weerstand opwekken

weerstand is een verzet tegen verandering

Voor je veranderingen doorvoert, denk je best even na over hoe je omgaat met weerstand. In vele nieuwe situaties ontstaat een of andere vorm van weerstand. Enkele voorbeelden:

• Werknemers zijn niet tevreden met een nieuwe maatregel op kantoor. Hoewel men het werk beter probeert te maken, zien ze op tegen het extra werk. 

• Gewenste gedragsveranderingen leiden tot weerstand. Probeer je beste verkoper maar eens te vertellen dat hij anders moet omgaan met de jongere generatie. 

• Ook nieuwe software stoot vaak op onzekerheid. Het is nieuw en onbekend. Dat veroorzaakt allerlei gevoelens op de werkvloer, zoals onrust, twijfel, en tegenzin om alles opnieuw aan te leren. 

• In de laatste maanden kwam een van de grootste oorzaken boven: afstandswerk. Je moest tegelijkertijd leren omgaan met weerstand bij jezelf en bij anderen. Maar als je die weerstand kon overwinnen, kan je gegarandeerd omgaan met elke vorm van weerstand. 

Het herkennen van weerstand

ontstaan van weerstand

Leren omgaan met weerstand begint met het herkennen van de situatie.

Iemand die niet akkoord gaat, is koppig, emotioneel en snel geprikkeld. Deze frustratie verhinderd het rationeel denken. Daarom geven deze personen minder goede argumenten. Ze onderbreken het gesprek of zoeken discussie.

Andere personen die weerstand vertonen, kan je soms moeilijker herkennen. Ze sluiten zich af. Ze tonen een gesloten lichaamshouding, of ze knikken ja en voeren dan de nieuwe instructies niet uit.

Valkuilen omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand bij jezelf en anderen is niet makkelijk. Volg niet zomaar elk advies op. Er bestaan vele mythes over het omgaan met weerstand.

Over de confrontatie opzoeken bestaat veel onduidelijkheid. Uit onderzoek blijkt echte dat dit enkel werkt wanneer er een duidelijk doel is. Ook de nodige ondersteuning is belangrijk.

In plaats van te confronteren, denken anderen dat het beter is om alles in de doofpot te stoppen. Wie denkt dat weerstand vanzelf weggaat door het te negeren, zit echter fout.

Wanneer je weerstand ondervindt, heb je de neiging om te blijven argumenteren. Hoewel dit logisch lijkt, maakt dit het probleem groter. Omgaan met weerstand begint namelijk door eerst te begrijpen waar dat gevoel vandaan komt en te opereren vanuit een growth mindset.

Tenslotte, vermijd je beter een algemene aanpak in groepen. Dat iedereen weerstand vertoont, betekent niet dat de oorzaak bij iedereen gelijk is. Kies voor een individuele aanpak.

8 tips: hoe reageer je op weerstand van anderen

Omgaan met weerstand tips

Wanneer je weerstand ondervindt, leg je de schuld vaak bij de ander. Dit is de makkelijke oplossing en die vermijd je best.

Om correct om te gaan met weerstand dien je de tegenpartij te begrijpen. Daar kunnen onderstaande tips bij helpen.

1. Begrijp de achterliggende emotie

Plaats jezelf in de schoenen van de ander. Probeer te begrijpen waarom je gesprekspartner weerstand ondervindt. Ga in gesprek en vraag indien nodig aan je gesprekspartner om hun emoties te duiden.

2. Draagvlak creëren

Laat werknemers of partners meedenken over grote veranderingen. Door iedereen inspraak te geven en een draagvlak te creëren, ondervind je later minder weerstand. 

3. Erken de gevoelens van de ander

Doe de moeite om je gesprekspartner te begrijpen. Geef aan dat je hun gevoelens en mening in acht neemt. Dat stelt hen gerust. Zo neemt de weerstand van zelf al af.

4. Pas je communicatiestijl aan 

Veronderstel niet dat je met iedereen gelijk kan communiceren. Mensen hebben verschillende persoonlijkheden en willen anders aangesproken worden. Omdat duidelijkheid belangrijk is bij het omgaan met weerstand, dien je de tegenpartij te kennen. 

Soms is taakgerichte communicatie beter, soms mensgerichte communicatie. Soms ben je beter direct, of soms gebruik je beter een vraagstijl. 

5. Benoem de weerstand

Omgaan met weerstand gaat makkelijker wanneer je aangeeft dat je weerstand voelt. Dit maakt het thema bespreekbaar. Zo kan je overleg zoeken. Deel argumenten en bezwaren om een duidelijk beeld van de weerstand te krijgen. 

6. Luister naar de ander en probeer te begrijpen

Het is belangrijk om te beseffen dat je niet altijd gelijk kan hebben en dat eindeloze monologen geen zin hebben. Luisteren is een van de belangrijkste onderdelen voor geslaagde communicatie en dat geldt zeker ook voor weerstand. Zorg ervoor dat je gesprekspartner zich gehoord voelt. 

7. Toon teleurstelling bij weerstand

Soms probeer je allerlei methodes en blijft er weerstand bestaan. In dat geval werkt het misschien om je teleurstelling te tonen. Door aan te geven dat je het jammer vindt dat men niet wil luisteren, speel je in op de emotionele kant van de zaak. 

8. Stel vragen

Toon interesse om je gesprekspartner beter te begrijpen. Zoek antwoorden op deze vragen: Welke twijfels heb je? Wat zijn de moeilijkheden? Wat zie je als oplossing? Leer van de inzichten en de bezwaren.

Weerstand ervaren we in verschillende situaties, op het werk, privé en in jezelf, bijvoorbeeld wanneer je plannen maakt om het roer om te gooien. Zoals het voor jezelf gaan starten. Dan komt weerstand voort uit onzekerheid en angst.

Omgaan met weerstand van buitenaf en van binnenuit kun je leren. Een mooi voorbeeld daarvan is onze klant Michel, die het roer volledig omgooide vanuit een goede baan in de techniek naar een eigen bedrijf.

Hoe heb jij wel eens weerstand ervaren op de werkvloer? Hoe ben je hiermee omgegaan en wat was het resultaat? 

@bassmeetsmji

Bas Smeets

CEO & Impact coach
Bas Smeets is de CEO en oprichter van Maak Jouw Impact. Sinds 2010 helpen zijn team en hij zelfbewuste professionals hun échte passie te vinden en om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf als dienstverlenend- of kennisondernemer via de Identity Driven Entrepreneurship (IDE) Methode.

Dit zegt de community

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nu Populair.

Stress door werk
Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen en oorzaken herkennen. Dan kun op tijd ingrijpen en een burn-out...

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen...

Je passie vinden, zo doe je dat
Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je leven kan 180 graden kan omgooien, je een doel kan geven en je kan...

Passie

Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je...

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten
Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel voldoening en vervulling. Als coach kun je bijdragen aan de persoonlijke...

Ondernemen

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel...

Pin It on Pinterest

Share This