Hoge werkdruk

16 maart 2023

Veel mensen klagen over hoge werkdruk. Maar wat is dat nou eigenlijk? In dit artikel wordt duidelijk wat het is, wat de mogelijke oorzaken zijn, wat de gevolgen zijn en wat je eraan kan doen. Als je je ooit gestrest of overweldigd hebt gevoeld op het werk, dan is deze blog iets voor jou!

Wat is een hoge werkdruk?

Werkdruk is de hoeveelheid werk die je moet doen binnen een bepaalde tijd. Dit kan een gezonde mate van uitdaging en motivatie bieden om productief te zijn op het werk.

Te hoge werkdruk ontstaat wanneer de hoeveelheid werk die je moet doen te groot is in verhouding tot de beschikbare tijd en/of de middelen die je hebt om het werk gedaan te krijgen.

Met andere woorden, werkdruk is normaal en kan zelfs nuttig zijn om ons gemotiveerd en productief te houden. Als de werkdruk te hoog wordt, dan dit een een negatieve impact hebben op jouw welzijn en prestaties.

Als de balans tussen jouw werkbelasting en jouw belastbaarheid (wat je aankunt) is verstoord, spreek je over hoge werkdruk. Je krijgt je werk dan niet af binnen de gestelde tijd. Deze druk ontstaat vaak als je te weinig tijd hebt om je werk af te krijgen. Je hebt te weinig tijd of teveel werkvoorraad.

Oorzaken van hoge werkdruk

We zijn allemaal wel eens druk in bepaalde periodes. En wij zijn ook in staat om onder bepaalde omstandigheden met deze werkstress om te gaan. Hieronder vind je 14 oorzaken voor een hoge werkdruk. Bepaalde oorzaken of een combinatie van oorzaken kunnen een te hoge werkdruk in de hand werken met alle risico’s van dien.

1. Weinig tijd voor opdrachten of taken

tijd en hoge werkdruk

Een veelvoorkomende oorzaak van te hoge werkdruk is het gebrek aan tijd om taken en opdrachten uit te voeren. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan dit probleem:

 1. Een hoge werkdruk kan ontstaan wanneer er te weinig personeel is om het werk gedaan te krijgen. Dit kan te wijten zijn aan een tekort aan gekwalificeerde werknemers, budgetbeperkingen of andere organisatorische uitdagingen.
 2. Een gebrek aan tijd kan ook worden veroorzaakt door slechte planning en inefficiënte processen op de werkplek. Als taken niet goed worden verdeeld of als er geen duidelijke prioriteiten worden gesteld, kan dit leiden tot vertragingen en achterstanden. Dit kan op zijn beurt leiden tot werkstress voor de werknemers die het werk moeten uitvoeren.
 3. Het kan ook zijn dat er tijdgebrek is dat wordt veroorzaakt door externe factoren zoals veranderende klantbehoeften of onvoorziene omstandigheden. Als er bijvoorbeeld een plotselinge toename van de vraag is naar een product of dienst, kan dit extra werk creëren voor werknemers die al onder druk staan.

2. Taken sluiten niet aan op jouw opleidingsniveau

Een andere veelvoorkomende oorzaak van werkstress is wanneer een aantal taken niet aansluiten op jouw opleidingsniveau of expertise. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals veranderingen in de organisatie of de noodzaak om snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om aan nieuwe vereisten te voldoen.

Wanneer jij taken moet uitvoeren die buiten jouw vakgebied of expertise vallen, kan dit leiden tot frustratie, demotivatie en een toenemende werkdruk. Je kunt dan meer tijd en energie besteden aan het begrijpen en uitvoeren van deze taken, waardoor je minder tijd hebt om je te concentreren op jouw kerncompetenties en verantwoordelijkheden.

3. Werkgever verplicht uitvoering van taken

Een andere oorzaak van te hoge werkdruk is wanneer werkgevers de uitvoering van taken verplichten die niet haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd of middelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een te hoge werklast, onrealistische deadlines of een gebrek aan middelen om het werk gedaan te krijgen.

Jij kunt het gevoel hebben dat je niet in staat bent om aan de verwachtingen te voldoen, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie, angst en overbelasting.

4. Onduidelijkheid

werkdruk te hoog

Onduidelijkheid over taken en verwachtingen kan een belangrijke oorzaak zijn van hoge werkdruk. Als jij niet weet wat er van jou wordt verwacht, kan dit leiden tot twijfel, aarzeling en vertragingen bij het uitvoeren van taken.

Als er geen duidelijke deadlines zijn vastgesteld of als de prioriteiten van taken niet duidelijk zijn, dan is er snel verwarring en kan het moeilijk zijn om te bepalen welke taken eerst moeten worden uitgevoerd. Je kunt je overweldigd voelen en het idee hebben dat je te veel moet doen in te weinig tijd.

Gebrek aan communicatie en feedback tussen jou en je leidinggevende zorgt ook voor onduidelijkheid. Als je geen duidelijke feedback krijgt over jouw werk en prestaties, kan dit leiden tot onzekerheid en twijfel over jouw prestaties en vermogen om aan de verwachtingen te voldoen. Dit levert onnodige werkstress en verhoogde werkdruk op.

5. Zware tijdsgebonden verantwoordelijkheid

Wanneer jij te maken hebt met strakke deadlines of tijdsgebonden verantwoordelijkheden, kan dit resulteren in extra druk en stress. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals het hebben van te veel taken of projecten om in een korte tijd te voltooien, het ontbreken van voldoende middelen of het gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden en collega’s.

Je kunt je gedwongen voelen om overuren te maken of om werk mee naar huis te nemen om aan de deadlines te voldoen, wat op zijn beurt kan leiden tot een slechte balans tussen werk en privéleven en een verhoogd risico op burn-out.

6. Weinig hulp van collega’s

Krijg jij weinig hulp van je collega’s als je het druk hebt? Misschien is er te weinig personeel om het werk gedaan te krijgen, of zijn jouw collega’s niet beschikbaar omdat ze ook te druk zijn met hun eigen taken. Je krijgt het gevoel dat je alles alleen moet doen en dat je niet genoeg tijd hebt om het werk op tijd af te krijgen.

Het risico op fouten is groter omdat je je overbelast voelt. Het kan ook leiden tot het verlies van motivatie en een gevoel van demotivatie, omdat je het gevoel hebt dat jouw inspanningen niet gewaardeerd worden.

7. Conflict op de werkvloer

werkdruk en conflict

Een conflict op de werkvloer kan een negatieve impact hebben op de werkdruk van zowel individuele werknemers als het team als geheel. Hier zijn enkele manieren waarop dit kan gebeuren:

Verminderde productiviteit

Wanneer er sprake is van een conflict is tussen collega’s, kan de productiviteit verminderen omdat werknemers afgeleid worden door het conflict en moeite hebben om zich te concentreren op hun taken.

Verhoogde spanningen

Een conflict kan ook leiden tot verhoogde spanningen tussen werknemers, waardoor de sfeer in een team gespannen en ongemakkelijk wordt. Dit kan zorgen voor een algemeen gevoel van ontevredenheid en demotivatie onder werknemers.

Toename van het werk

Een conflict kan extra werk voor individuele werknemers als gevolg hebben. Bijvoorbeeld, als een werknemer betrokken raakt bij een conflict met een collega, kan hij of zij meer werk moeten doen om de verloren tijd in te halen of om te compenseren voor de afwezigheid van de andere werknemer.

Verminderde samenwerking

Een conflict kan ervoor zorgen dat werknemers minder samenwerken. Bijvoorbeeld, als twee werknemers niet goed met elkaar kunnen opschieten, kan dit leiden tot een gebrek aan samenwerking en communicatie tussen hen, wat de algehele effectiviteit van het team kan verminderen.

8. Weinig pauzes

werkdruk en pauze

Als jij weinig pauzes hebt dan kun je last krijgen van fysieke vermoeidheid en/of mentale vermoeidheid. Fysieke vermoeidheid kan vooral problematisch zijn in beroepen waarbij veel fysieke arbeid nodig is. zoals in de bouw.

Het ontbreken van pauzes kan ook leiden tot mentale vermoeidheid. Dit kan het gevolg zijn van langdurige concentratie op hetzelfde werk, waardoor het moeilijker wordt om helder te denken en beslissingen te nemen.

9. Pesten of discriminatie op de werkvloer

Als je te maken krijgt met pesten, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie op de werkvloer, dan kun je last krijgen van:

 • Een gebrek aan concentratie als gevolg van stress en angst,
 • Verhoogde stress en angst waardoor je je moeilijker kunt concentreren en meer moeite hebt met het uitvoeren van hun werkzaamheden,
 • Een verhoogd risico op burn-out en andere mentale gezondheidsproblemen.

10. Te perfectionistisch over je taken

Wanneer je te perfectionistisch bent over je taken, voel je waarschijnlijk een verhoogde druk om alles perfect te doen. Je kunt dan last krijgen van een overmatige prestatiedruk, waardoor je meer tijd en energie besteedt aan het afwerken van taken dan nodig.

Door jouw perfectionisme kun langzamer gaan werken. Omdat je alles perfect wilt doen, kan je langer nodig hebben om taken af te ronden dan eigenlijk nodig is. Je kunt taken gaan uitstellen omdat je bang bent dat je ze niet perfect zult uitvoeren, of omdat je te veel tijd besteedt aan het perfectioneren van een bepaalde taak.

Langere uren werken en het besteden van meer tijd en energie aan taken dan nodig is, kunnen fysieke en mentale vermoeidheid als gevolg hebben.

11. Geen ‘nee’ kunnen zeggen tegen werkgever

werkdruk hoog

Als je geen nee kunt zeggen tegen je werkgever, dan kan het een aantal gevolgen hebben. Je loopt het het risico om te veel werk op je bord te krijgen. Hierdoor kun je last krijgen van een hogere werkdruk en stress, omdat je meer werk hebt dan je in een bepaalde tijd kunt voltooien.

Daarnaast kun je moeite hebben om je te concentreren en je te focussen op de belangrijkste taken. Je hebt dan meer tijd nodig om taken af te ronden. Je hebt dan waarschijnlijk ook moeite om elk project of taak grondig te voltooien. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van je werk, waardoor je meer tijd nodig hebt om taken opnieuw te doen of te corrigeren.

12. Geen plezier in je werk

Als je geen plezier hebt in je baan, dan ben je vaak minder gemotiveerd om taken af te ronden. Je werkt dan langzamer en dat heeft een verhoogde werkdruk tot gevolg omdat er meer tijd nodig is om taken af te ronden.

Grote kans dat je je minder inzet om te presteren op het werk. De kwaliteit van het werk vermindert en je hebt meer tijd nodig om taken opnieuw te doen of te corrigeren. En dan is er ook nog de stress en spanning die de situatie met zich meebrengt.

13. Geen waardering

Als je geen waardering krijgt voor jouw werk, dan is de kans groot de jouw motivatie en betrokkenheid minder wordt. En dat je meer stress en vermoeidheid ervaart.

14. Geen scheiding tussen werk en privéleven

werk privé balans

Mensen hebben tijd nodig om te ontspannen en op te laden om op het werk efficiënt te kunnen werken. Als er geen tijd wordt vrijgemaakt voor rust en ontspanning, kun je last gaan krijgen van vermoeidheid, psychische klachten, stress en burn-out.

Dit kan de werkprestaties negatief beïnvloeden en resulteren in een verhoogde werkbelasting omdat er meer tijd nodig is om taken af te ronden en er minder efficiënt wordt gewerkt.

Gevolgen van hoge werkdruk

Als de werkdruk te hoog wordt, ligt werkstress op de loer. Als werkstress langdurig aanhoudt kan dat gezondheidsklachten veroorzaken en ziekteverzuim. Hierbij valt te denken aan klachten als hoofdpijn, (over)vermoeidheid, slaapproblemen, nek- of rugklachten en somberheid.

Ook kan langdurige werkstress leiden tot hart- en vaatziekten, psychische klachten en het krijgen van de meest voorkomende beroepsziekte, een burn-out.

Werkdruk verlagen wat kun je doen?

Zorgt de hoge mate van werkdruk ervoor dat je langdurig werkstress ervaart en daardoor niet meer goed kunt functioneren? Luister goed naar wat jouw lichaam jou vertelt wat haalbaar is voor jou. Hier vind je 9 tips om jouw weerbaarheid te vergroten. Vergelijk jouw belastbaarheid niet met die van jouw collega’s.

Maak het probleem kenbaar bij je werkgever als je iets wilt veranderen. Dit is misschien lastig, maar door het vroegtijdig bespreekbaar te maken, kun je mogelijk voorkomen dat het tot een nare situatie leidt, zoals langdurige uitval, voor zowel jou als je werkgever. Met de volgende tips kun je goed voorbereid het gesprek aangaan:

 • Wacht niet te lang met een gesprek 
  Voel je dat de werkdruk toeneemt? Vraag om een gesprek met je leidinggevende. Stel dat niet uit tot een volgend functioneringsgesprek. De kans is dan groot dat de problemen zich opstapelen.
 • Voer het gesprek op een rustig moment
  Neem de tijd om je probleem te bespreken. Plan een afspraak in met je leidinggevende zodat je hem of haar niet overvalt. Zo heb jij ook de tijd om je voor te bereiden en kunnen jullie echt naar elkaar luisteren.
 • Bereid je goed voor: wat wil je bereiken?  
  Bedenk vooraf wat je met het gesprek wilt bereiken. Zoek je vooral begrip en een luisterend oor, of zijn er concrete maatregelen nodig om de situatie te verbeteren? Weet je zelf al mogelijke oplossingen om de werkdruk te verlagen? Schrijf dit voor jezelf op.
 • Verplaats je in je werkgever: welke bezwaren kan hij of zij hebben?  
  Bedenk dat een werkdruk die te hoog is voor jou ook een probleem is voor je werkgever. Jij krijgt je werk niet af en je wordt er misschien zelfs uiteindelijk ziek door. Je werkgever is wettelijk verplicht om problemen met werkdruk op te lossen. Maak duidelijk dat je een oplossing zoekt die voor jullie beiden werkt.
 • Maak concrete afspraken om werkdruk te verminderen
  Wat gaan jullie eraan doen, wie doet wat en wanneer? Laat je niet afschepen met ‘het heeft mijn aandacht’. Spreek af dat jullie na een tijd samen kijken of de situatie verbeterd is. Maak dit ook concreet door een datum af te spreken. Trek eerder aan de bel wanneer dat nodig is.
 • Pak samen met je collega’s hoge werkdruk aan  
  Samen sta je sterker. Ga daarom met collega’s in gesprek over werkdruk en hoe jullie dit probleem samen kunnen aanpakken zodat er meer balans komt.

Kom je er niet uit met je werkgever? Ga dan op zoek naar een andere baan, want jouw werkgeluk is van groot belang voor de kwaliteit van jouw leven.

@bassmeetsmji

Bas Smeets

CEO & Impact coach
Bas Smeets is de CEO en oprichter van Maak Jouw Impact. Sinds 2010 helpen zijn team en hij zelfbewuste professionals hun échte passie te vinden en om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf als dienstverlenend- of kennisondernemer via de Identity Driven Entrepreneurship (IDE) Methode.

Dit zegt de community

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nu Populair.

Stress door werk
Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen en oorzaken herkennen. Dan kun op tijd ingrijpen en een burn-out...

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen...

Je passie vinden, zo doe je dat
Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je leven kan 180 graden kan omgooien, je een doel kan geven en je kan...

Passie

Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je...

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten
Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel voldoening en vervulling. Als coach kun je bijdragen aan de persoonlijke...

Ondernemen

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel...

Pin It on Pinterest

Share This