Tweede spoor traject

15 februari 2023

Ben je langdurig niet is staat om je werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden om te re-integreren binnen de organisatie van je werkgever? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet re-integratie 2e spoor. In dit artikel vind je antwoorden op al je vragen over het tweede spoor traject.

Wat is het verschil tussen een eerste spoor en een tweede spoor traject?

Tijdens een re-integratie traject wordt in eerste instantie gekeken of er passend werk voor je gevonden of georganiseerd kan worden bij je huidige werkgever. Dit kan een (onder)deel van je huidige werk betreffen, maar er kan ook gekeken worden naar ander werk bij je werkgever. Deze aanpak wordt het eerste spoortraject genoemd. 

Zijn er geen passende mogelijkheden om te re-integreren binnen de organisatie van je werkgever, dan kom re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet dan een tweede spoor traject.

Het re-integratietraject wat is dat?

Ben je niet langer in staat om te werken of werkloos, dan is een re-integratietraject het proces waarbij je ondersteuning krijgt bij het vinden van nieuw werk of het herstellen van jouw arbeidsvermogen. Het doel van tweede spoor traject is dat je weer snel, en op een passende manier, aan het werk te krijgen.

Binnen het re-integratietraject wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om je werk aan te passen, voorzieningen te treffen rondom je werkplek, je werk deels te hervatten of door jouw diensten op andere werktijden in te plannen. Deze mogelijkheden worden opgenomen in het Plan van Aanpak van je re-integratie.

Waarom wordt een 2e spoor traject gestart?

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal verplichtingen. Het uitgangspunt hierbij is dat tijdige en effectieve acties het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en de zieke werknemer zich samen met de arbodienst en/of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, binnen of buiten de huidige organisatie.

Re-integratie bij je huidige werkgever

re-integratie werkgever

Er zijn verschillende manieren om bij je huidige werkgever te re-integreren middels een tweede spoor traject. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Passende arbeid

Bijvoorbeeld aanpassingen aan de werkplek of taken, zodat je weer kunt werken.

Arbeidsre-integratie

Een programma om je weer te laten functioneren op de werkvloer, bijvoorbeeld door begeleiding en training.

Tijdelijke overplaatsing

Overplaatsing naar een andere afdeling of locatie van jouw werkgever, waar je beter in staat bent om te werken.

Flexibele werktijden

Bijvoorbeeld aanpassing van werktijden of werkdagen, zodat je meer tijd hebt om te herstellen of om te werken aan jouw re-integratie.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze opties afhankelijk zijn van de specifieke situatie en de mogelijkheden bij jouw werkgever.

Re-integratie bij je nieuwe werkgever

Er zijn ook verschillende manieren om bij een nieuwe werkgever te re-integreren, zoals:

Uitzendbureau

Een uitzendbureau kan helpen bij het vinden van een geschikte functie en bij het proces van re-integratie.

Loopbaanadvies

Een loopbaanadviseur kan helpen bij het identificeren van geschikte banen en bij het vinden van een nieuwe werkgever.

Re-integratiebedrijven

Er zijn bedrijven die zich specifiek richten op het begeleiden van mensen tijdens hun re-integratie bij een nieuwe werkgever.

Arbeidsmarktinstrumenten

Bijvoorbeeld opleiding en training, arbeidsmarktonderzoek en het verbeteren van cv en sollicitatievaardigheden.

Ondersteuning van de overheid:

Veel overheden bieden subsidies en andere financiële steun om werklozen te helpen bij hun re-integratie.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze opties afhankelijk zijn van de specifieke situatie en de mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Het is aan te bevelen om advies te vragen aan een loopbaanadviseur, uitzendbureau of een andere gespecialiseerde dienst.

Hoelang duurt een 2e spoor traject?

duur tweede spoor traject

Standaard duurt een spoor 2 traject zes maanden. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • Als er binnen die zes maanden nog geen nieuwe baan is gevonden bij een andere of de eigen organisatie, kan het tweede spoor traject verlengd worden tot het einde van de wachttijd (het einde van het tweede ziektejaar).
 • In het geval dat de belastbaarheid van de medewerker erg laag is of indien het er vanaf de start van het traject naar uitziet dat de medewerker binnen korte tijd juist kan terugkeren in het werk bij de eigen werkgever, duurt een traject soms maar 3 maanden.

Re-integratiedossier opstellen

Bij het uitvoeren van je tweede spoor traject hoort een re-integratiedossier. Een re-integratiedossier bevat informatie over de situatie en de achtergrond van de werknemer en de stappen die worden ondernomen om deze te helpen bij het vinden van nieuw werk of het herstellen van zijn/haar arbeidsvermogen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende elementen die in een re-integratiedossier kunnen worden opgenomen:

 1. Persoonlijke gegevens: Naam, adres, leeftijd, opleiding, werkervaring, en eventuele relevante beperkingen of aandoeningen.
 2. Arbeidsgeschiedenis: Informatie over de werkgevers, functies en prestaties van de werknemer in het verleden.
 3. Medische informatie: Informatie over de aard en de ernst van de gezondheidsproblemen, en eventuele diagnoses en behandelingsadviezen.
 4. Re-integratieplannen: Een stapsgewijze beschrijving van de stappen die worden ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, inclusief doelen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden.
 5. Begeleiding en ondersteuning: Informatie over de mensen of organisaties die de werknemer begeleiden en ondersteunen bij zijn/haar re-integratie, bijvoorbeeld loopbaanadviseurs, uitzendbureaus of re-integratiebedrijven.
 6. Evaluatie en rapportage: Verslagen over de voortgang en de resultaten van de re-integratie-inspanningen, inclusief evaluaties en aanbevelingen voor verdere stappen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het formaat en de inhoud van een re-integratiedossier kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke situatie en de vereisten van de werkgever of de overheid.

Waarom is een 2e spoor traject zo belangrijk?

2e spoor traject

Hieronder vind je 3 redenen waarom het belangrijk is om te investeren in een actief tweede spoor traject of loopbaanoriëntatietraject.

 1. Geven van individuele aandacht
  Jouw wereld als arbeidsongeschikte of overcomplete medewerker is kleiner. Als je thuis zit, dan kom je letterlijk en figuurlijk steeds minder in beeld, en steeds verder weg van het arbeidsproces. Persoonlijk contact en actieve begeleiding zorgen ervoor dat je letterlijk wordt gehoord en gezien. Dat heeft een positief effect op jouw welbevinden.
 2. Bieden van toekomstperspectief
  Met een goed Spoor 2- of outplacementtraject werk je gericht aan jouw toekomst. Zo’n stip aan de horizon geeft je een positieve drive. Je krijgt, vaak na een moeilijke periode, zicht op betere tijden, waarin weer regie kan worden teruggepakt op je eigen leven.
 3. Voorkomen van loonsancties
  De impact van een extra jaar loon doorbetalen kan zijn voor een werkgever. Het goed managen van verzuim is een uitdaging. Door re-integratie in te zetten, wordt een loonsanctie vanuit het UWV voorkomen

@bassmeetsmji

Bas Smeets

CEO & Impact coach
Bas Smeets is de CEO en oprichter van Maak Jouw Impact. Sinds 2010 helpen zijn team en hij zelfbewuste professionals hun échte passie te vinden en om te zetten naar een succesvol eigen bedrijf als dienstverlenend- of kennisondernemer via de Identity Driven Entrepreneurship (IDE) Methode.

Dit zegt de community

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nu Populair.

Stress door werk
Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen en oorzaken herkennen. Dan kun op tijd ingrijpen en een burn-out...

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg. Maar als je continu stress ervaart, kan dit grotere psychische en lichamelijke problemen veroorzaken. Leer de symptomen...

Je passie vinden, zo doe je dat
Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je leven kan 180 graden kan omgooien, je een doel kan geven en je kan...

Passie

Je passie vinden, zo doe je dat

In onze drukke levens is het gemakkelijk om vast te raken in de dagelijkse sleur, waardoor we soms vergeten wat ons echt drijft en gelukkig maakt. Je passie vinden is een bevrijdende reis die je...

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten
Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel voldoening en vervulling. Als coach kun je bijdragen aan de persoonlijke...

Ondernemen

Zelfstandig coach worden? Dit moet je weten

Voel jij, net als velen in deze tijd de drang om anderen te helpen als coach en hen te begeleiden op hun levenspad of met een specifieke uitdaging? Een carrière als zelfstandig coach geeft veel...

Pin It on Pinterest

Share This