door Bas

Geschreven op 18 november 2021

Je wilt voor jezelf gaan beginnen en je eigen baas zijn, maar in je omgeving zie je dat niet iedereen succesvol is. Wat is toch het geheim van diegenen waarbij het allemaal zo goed gaat? Het antwoord is simpel: een goede strategie. In dit artikel helpen we je daarmee op weg.

Wat is een strategie? 

Een strategie is eigenlijk niets meer of minder dan de aanpak die je kiest om gestructureerd aan het werk te gaan. Globaal gezien dan. Die aanpak moet je vastleggen. Zorg er wel voor dat je aanpak ook realistisch is.

Bovendien is het belangrijk dat iedereen zich erin kan vinden. Daarmee verhoog je de kans van slagen. De strategie die je kiest gaat het best over een langere periode. Dan kun je stapsgewijs weergeven hoe je de door jou gestelde doelen voor je bedrijf denkt te gaan behalen.

Waarom een strategie formuleren?

formuleren strategie

Je kunt natuurlijk gewoon aan de slag gaan en er het beste van hopen, maar daarmee kom je niet ver. Het is belangrijk dat je weet waar je naartoe streeft. Zo kun je op elk gewenst moment zien wat er goed gaat en waar je nog aan moet werken.

Een strategie maakt het gemakkelijker om belangrijke beslissingen te nemen. Ga je bijvoorbeeld je wagenpark uitbreiden, of investeer je in automatisering? Als in de strategie staat dat de focus op efficiency ligt en het huidige wagenpark nog voldoet, is de beslissing snel genomen.

Als je samen met anderen werkt, of medewerkers in dienst hebt, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de doelen die gesteld zijn en hun aandeel daarin.

Strategie formuleren voor een bedrijf

Als je een strategie gaat maken, zorg er dan voor dat je er eventuele partners of medewerkers bij betrekt. Dan is het voor iedereen duidelijk en is iedereen gemotiveerd om zich er aan te houden.

Stap 1: Stel jezelf een doel

Voordat je aan het formuleren van je strategie begint, moet je eerst een doel hebben. Voor de formulering van je doel kun je de SMART methode gebruiken:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Specifiek: Stel jezelf de drie w-vragen: wat wil ik bereiken, wie heb ik daarvoor nodig en wanneer ga ik het doen en schrijf dat op.

Meetbaar: Omschrijf hoe je gaat bekijken of je vooruitgang boekt en wanneer je doel is bereikt.

Acceptabel: Let er bij de omschrijving van je doel op, dat er voldoende draagvlak voor bestaat. Ook als het alleen voor jezelf is. Het heeft geen zin om doelen te stellen waar niemand zich aan houdt.

Realistisch: Bij het bepalen van je doel moet je er rekening mee houden dat het een realistisch doel is. Natuurlijk mag het doel best een beetje uitdagend zijn, maar zorg ervoor dat het wel te halen valt.

Tijdgebonden: Het komt voor dat men zich ten doel stelt om bijvoorbeeld ‘over een jaar’ het doel te bereiken. Dat is niet helder. Door een concrete datum in de formulering op te nemen is het voor iedereen duidelijk.

Stap 2: Maak een plan van aanpak 

Nu je het doel helder voor ogen hebt, kun je een plan van aanpak formuleren. Doelen kunnen op verschillende manieren bereikt worden. Zorg er dus voor dat het plan van aanpak aansluit op de mogelijkheden die je hebt en benut deze goed.

Stap 3: Omschrijf alle te nemen stappen 

Nu heb je een doel en een plan van aanpak. Je hebt geformuleerd wat er bereikt moet worden en hoe dat moet worden gerealiseerd. Dat is natuurlijk niet binnen een week bereikt. Deel dus de te nemen acties op in behapbare stukken. Formuleer dit duidelijk, zodat er geen misverstanden over bestaan. 

Stap 4: Maak een vast agendapunt van de strategie

vast agendapunt

Houd goed de vinger aan de pols en monitor met regelmaat de voortgang. Zo blijft de uitgezette strategie onder de aandacht en kun je indien noodzakelijk nog bijsturen.

Strategie voorbeelden

Er bestaan ook kant-en-klare voorbeelden van strategieën die je kunt gebruiken. We geven je er drie, onderverdeeld in handige bullet points:

1. Het model van Porter

 • Kostenleiderschap: Houd de kosten die je maakt zo laag mogelijk, zodat je met je prijzen de concurrentie achter je kunt laten.
 • Differentiatie: Onderscheid je op een positieve manier van je concurrenten. Bijvoorbeeld door betere service en kwaliteit.
 • Focusstrategie: Richt je op een nichemarkt. Dat maakt het mogelijk om meer in te spelen op de behoefte van je doelgroep.

2. De Balanced Scorecard

 • Afnemersperspectief: Maak inzichtelijk wat je klanten van je verwachten.
 • Financieel perspectief: Maak inzichtelijk wat de investeerders van je verwachten.
 • Interne processen: Kijk of er processen zijn die verbeterd kunnen worden.
 • Innovatie: Wat kun je doen om te blijven verbeteren, vernieuwen en te groeien?

3. Business Model Canvas 

 • Klantensegment: Wie is je doelgroep?
 • Waardepropositie: Wat is je toegevoegde waarde?
 • Klantrelaties: Hoe communiceer je met de klanten?
 • Kanalen: Op welke manier kunnen je producten en/of diensten worden afgenomen?
 • Verdienmodel: Waarmee en op welke manier ga je geld verdienen?
 • Kostenstructuur: Welke kosten moet je maken om geld te verdienen?
 • Kernactiviteiten: Waar draait het bij jou om?
 • Partners: Met wie werk je samen?
 • Mensen en middelen: Welke hulpmiddelen kun je inzetten om je doel te bereiken?

4. Maak Jouw Impact 8 Stappen Strategie

Een ander voorbeeld is onze eigen 8-stappen strategie voor het starten van een nieuw bedrijf. Dit is wat wel zelf gebruiken en ook onze klanten leren.

Wat de 8 stappen zijn lees je in het artikel ‘Hoe start je een bedrijf in 8 stappen‘.

Visie, missie en strategie

De strategie van een bedrijf komt voor een groot deel voort uit de missie en de visie. Daaraan zijn alle bedrijfsactiviteiten gerelateerd.

In de missie van een bedrijf staat omschreven waar het bedrijf voor staat en wat zij wil betekenen voor de klanten, medewerkers en anderen. De visie van een bedrijf omschrijft wat het bedrijf in de toekomst wil bereiken.

De missie en de visie van een bedrijf staan dus aan de basis van een goede strategie.

Ook voor jou

Mindset

Stress door werk

Iedereen heeft wel eens stress door werk. Gezonde stress ervaren is niet erg....

Lees meer...

door Bas Smeets op 16 maart 2023

Mindset

Hoge werkdruk

Veel mensen klagen over hoge werkdruk. Maar wat is dat nou eigenlijk? In dit...

Lees meer...

door Bas Smeets op

Lifestyle

Wanneer is het tijd voor een nieuwe baan?

Iedereen die in een baan zit twijfelt wel eens of dit het nou is. Of is het nu...

Lees meer...

door Bas Smeets op

Pin It on Pinterest

Share This