door Bas

Geschreven op 8 juli 2021

Het succes van een bedrijf of onderneming hangt samen met een goede samenwerking tussen de collega’s. In dit artikel geven we je 10 tips om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wat is samenwerken?

Het lijkt zo vanzelfsprekend, samenwerken met collega’s. Helaas valt dat in de praktijk nog wel eens tegen. Dat is jammer, want dat gaat niet alleen ten koste van het behalen van bepaalde doelen en deadlines, maar ook van de sfeer op de werkvloer. Maar, hoe moet je samenwerken en wat houdt samenwerken nu eigenlijk in?

Je zou kunnen zeggen dat samenwerken het vervullen van één bepaalde taak met meerdere mensen is. Als er efficiënt wordt samengewerkt kan er tijd worden bespaard, zal het eindresultaat beter zijn en hangt er een prettige sfeer op de werkvloer.

Het is dus zeker de tijd en de moeite waard om hier aandacht aan te besteden. Niet alleen als je voor een werkgever werkt, maar ook wanneer je zelf je eigen bedrijf start.

10 tips voor beter samenwerken 

hoe samenwerken 10 tips

Een team dat niet samenwerkt presteert ondermaats. Maar, hoe krijg je iedereen zover dat ze gaan samenwerken? Onderstaand geven we je 10 praktische tips waarmee een goede samenwerking tussen collega’s tot stand gebracht kan worden. Wanneer je deze tips in de praktijk gaat toepassen, zul je al snel merken dat iedereen daarbij gebaat is.

Tip 1: Bepaal een helder en gemeenschappelijk doel

Door een duidelijk doel te stellen, weten alle teamleden wat de bedoeling is en waar ze naar streven. Je kunt bijvoorbeeld een bepaalde omzet per kwartaal nastreven, het klantenbestand met een bepaald aantal uitbreiden of de klanttevredenheid als doel stellen.

Zorg ervoor dat iedereen precies weet wat de bedoeling is. Als iedereen weet wat er van hun verwacht wordt, is de eerste stap naar een betere samenwerking al gezet.

Tip 2: Wie is the leader of the pack?

Een team zonder leider is als een stuurloos schip. Niemand weet dan precies wat er op dat moment van hem of haar wordt verwacht. Het gevolg daarvan kan zijn dat projecten onnodig vertraging oplopen of niet volgens plan afgerond worden. Bovendien kan de leider de structuur, de planning en de gemaakte afspraken bewaken.

Het is wel belangrijk dat je een goed doordachte keuze maakt. Niemand zit te wachten op een leider die zich uitsluitend met delegeren bezighoudt. Een hands on leider die zich net als iedereen voor 100% inzet, kan rekenen op medewerking en solidariteit van de teamleden.

Tip 3: Breng kennis en ervaring in beeld

wat is samenwerken breng kennis en ervaring in beeld

Voordat je kunt bepalen wie welke taken toegewezen krijgt, doe je er goed aan om in beeld te brengen wat de competenties van de teamleden zijn. Dat is niet alleen belangrijk om zo efficiënt mogelijk aan de slag te kunnen gaan, maar ook voor de teamspirit.

Daarmee voorkom je discussies en conflicten op de werkvloer. Mensen vinden het prettig om hun natuurlijke- en verworven skills te gebruiken. Ze zijn dan beter gemotiveerd en functioneren ook beter. 

Tip 4: Wie doet wat

Met je verworven kennis over de kwaliteiten van de individuele medewerkers wordt het eenvoudiger om voor een bepaald project het juiste team samen te stellen. Je kunt dan puntsgewijs de benodigde skills en competenties invullen met de juiste mensen.

Zo voorkom je dat er onduidelijkheid bestaat over de te verrichten werkzaamheden. Dat komt de productiviteit en de kwaliteit van het werk zeker ten goede.

Tip 5: Zorg voor een positieve groepsdynamiek

Het is belangrijk dat alle teamleden zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Als iedereen zich openstelt voor de kwaliteiten van de anderen kunnen obstakels worden vermeden. Denk bijvoorbeeld aan botsende karakters of verschillende zienswijzen.

Alleen zo bereik je dat er teamspirit ontstaat en kun je profiteren van een goede samenwerking tussen collega’s. Op die manier heeft ook iedereen plezier in zijn werk.

Tip 6: Afspraken nakomen

Afspraken zijn er niet voor niets. Om tot een goede samenwerking te komen zijn heldere afspraken nodig. Betrek alle teamleden zoveel mogelijk bij het maken van de afspraken. Iedereen weet dan wat er van hem of haar wordt verwacht en ook welke taken en verantwoordelijkheden er voor de andere teamleden gelden.

Als afspraken niet nagekomen worden, moet daar tijdig aandacht aan geschonken worden. Dat kan in een voortgangsgesprek of teamoverleg. Zo voorkom je onduidelijkheid en frustratie van de andere teamleden.

Tip 7: Onderlinge band versterken

Collega’s die samenwerken hebben op het werk veel met elkaar te maken. Omdat mensen nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn, is de kans groot dat niet iedereen het even goed met elkaar kan vinden. Dat kan leiden tot frustraties en ergernissen en dat is niet bevorderlijk voor de samenwerking.

Een gezamenlijke lunch, of een uitstapje kan daar makkelijk verandering in brengen. De teamleden leren elkaar dan in een andere setting beter kennen op het persoonlijke vlak. Dat leidt vaak tot een beter begrip voor de ander en dus tot een betere samenwerking.

Tip 8: Alle meningen gehoord laten worden

wat houdt samenwerken in

Een team mag geen dictatuur zijn. Als één van de teamleden vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken, is het belangrijk dat hij of zij zich ook gehoord voelt. Ook vragen en opmerkingen met betrekking tot de teamleider moeten bespreekbaar zijn en serieus genomen worden. 

Alleen zo bereik je dat mensen gemotiveerd aan de slag gaan en zich inzetten om samen het beoogde doel te bereiken.

Tip 9: Succes vieren

Succes moet gevierd worden. Dat geldt niet alleen voor de grote successen, maar ook voor de kleine overwinningen. Bespreek dus regelmatig wat er allemaal goed gaat, zoals het op schema zijn van het team, of potentiële fouten die tijdig onderkend werden.

Voor de grotere successen die door een goede samenwerking tussen collega’s zijn behaald, kan je iets uitbundiger zijn. Bestel bijvoorbeeld een lekkere lunch op kantoor of geeft het team een eervolle vermelding in de bedrijfskrant of op de website. Dat komt het samenwerken zeker ten goede.

Tip 10: Zorg voor waardering van het team

Een team dat goed kan samenwerken is een voorbeeld voor de anderen. Zorg er dus voor dat de behaalde successen niet onopgemerkt blijven. Dat inspireert andere collega’s om zich ook in te zetten voor een betere samenwerking.

Ook voor jou

Kennisbank

Missie

Je wil gaan ondernemen. Je weet wat je gaat aanbieden en hoe je dat gaat doen....

Lees meer...

door Bas Smeets op 10 november 2021

Kennisbank

Visie

Een visie geeft koers aan een organisatie. Het motiveert je medewerkers en...

Lees meer...

door Bas Smeets op 8 november 2021

Kennisbank

Innovatie

Soms lijkt het wel alsof het bepaalde ondernemers altijd voor de wind gaat....

Lees meer...

door Bas Smeets op 21 oktober 2021

Pin It on Pinterest

Share This